2023 – året lysstoffrør blir forbudt

Lystoffrør som har blitt forbudt.

Har du tenkt over lysrørene i hjemmet eller på kontoret ditt? Fra 2023 skjer det nemlig en betydelig endring i hvilke typer lysrør som kan brukes mange steder – da blir lysstoffrør forbudt. Disse lyskildene har vært på markedet i mange tiår, men de inneholder kvikksølv, og er dermed skadelige for miljøet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bakgrunnen for dette forbudet, datoene det trer i kraft, hva du bør gjøre hvis du for øyeblikket bruker lysstoffrør, og noen alternativer du bør vurdere.