Rollen til LED-belysning i BREEAM-NOR-sertifisering

LED-belysning spiller en avgjørende rolle i BREEAM-NOR-sertifiseringen, som er Norges fremste verktøy for å vurdere bærekraftig design og bygging. I denne artikkelen vil vi utforske den betydningsfulle rollen LED-belysning har i å påvirke miljøsertifiseringen av bygninger. Gjennom å velge riktig belysningsløsning kan man oppnå poeng i flere nøkkelkategorier, inkludert energieffektivitet, belysningskvalitet, avfallsreduksjon og miljøpåvirkning.
Bilforhandler som lyses opp av LED-belysning i taket, armaturer, som skaper et skinnende og moderne lokale.

Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. I Norge har vi tilpasningen BREEAM-NOR, som er byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon i norske bygg. Utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen, har BREEAM-NOR blitt den eneste metoden for sertifisering av bærekraftige bygg i Norge.

Målet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosessen, fra tidlig fase til ferdigstillelse. Denne tilnærmingen har vist seg å være effektiv for å samordne ulike aktører i byggeprosjekter og integrere bærekraftige prinsipper på alle nivåer.

BREEAM-NOR vurderer byggets miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensning. Sertifiseringen utstedes på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Energibesparelse og karbonavtrykk

En betydelig fordel med LED-belysning er dens energieffektivitet. LED-lys er kjent for å være svært energieffektive sammenlignet med tradisjonelle belysningssystemer som glødelamper eller lysrør. Ved å bytte til LED-belysning kan man oppnå betydelige energibesparelser, noe som resulterer i lavere strømforbruk og redusert karbonavtrykk. Dette er avgjørende for å oppnå høyere poengsum i energikategorien i BREEAM-NOR-sertifiseringen.

Redusert -CO2utslipp

LED-belysning bidrar til å redusere CO2-utslippene forbundet med bygningens drift. Den lave energiforbruket til LED-lys reduserer belastningen på strømnettet og resulterer i mindre bruk av fossile brensler for strømproduksjon. Dette kan påvirke poengscoren i kategorier som “Reduksjon av drivhusgassutslipp” og “Klimatilpasning og klimagassreduserende teknologi” i BREEAM-NOR-vurderingen.

Avfallsreduksjon

LED-lys har en lengre levetid sammenlignet med tradisjonelle lyskilder. Dette betyr at det er mindre behov for hyppig utskifting av lyspærer eller lysrør. Den økte levetiden til LED-belysning resulterer i mindre avfall og redusert ressursforbruk. Dette kan gi positive poeng i kategorien “Avfall” i BREEAM-NOR-vurderingen.

Bedre belysningskvalitet

LED-belysning gir bedre lyskvalitet sammenlignet med tradisjonelle lyskilder. Den gir bedre fargegjengivelse, jevnere belysning og mulighet for dimming eller styring av belysningen. God belysningskvalitet er viktig for brukernes trivsel og kan påvirke poengscoren i kategorien “Visuell komfort” i BREEAM-NOR.

Det er også verdt å merke seg at valg av riktig lysarmatur og styringssystem kan bidra til ytterligere energieffektivitet og belysningskvalitet. Energisparende armaturer og intelligente styringssystemer, for eksempel bevegelsessensorer eller dagslysdimming, kan optimalisere belysningen og minimere unødvendig energiforbruk.

Kontor med moderne LED-belysning fra Oktalite, som skaper et trivelig og godt arbeidsmiljø.
Felleslokale på arbeidsplass som lyses opp av LED-belysning fra Oktalite og trilux, og som skaper et moderne og trivelig arbeidslokale.

Velg energieffektive belysningsløsninger

Samlet sett spiller LED-belysning en viktig rolle i å oppnå høyere poengsum i BREEAM-NOR-sertifiseringen. Ved å velge energieffektive belysningsløsninger kan man oppnå betydelige energibesparelser, redusere karbonavtrykket, redusere avfall og forbedre belysningskvaliteten. Det er viktig å vurdere og planlegge belysningsløsningene nøye for å oppnå de ønskede miljøfordelene og oppfylle kravene i BREEAM-NOR-vurderingen.

Luxconsult hjelper deg med LED-belysning for BREEAM-NOR

Luxconsults tilbyr skreddersydde belysningsløsninger fra Trilux og Oktalite, som sørger for at du scorer bra på BREEAM-NOR-sertifiseringene. Vi har et stort fokus på kvalitet, energieffektivitet og individuell tilpasning, slik at vi oppfyller dine krav og behov. Ta kontakt i dag for å høre hvordan vårt profesjonelle team kan hjelpe deg med belysning,  fra planlegging og installasjon til vedlikehold og oppgradering.