Grønt lys for bærekraft

Armaturer i taket som lyser opp i matbutikk.
Spotlys av LED på skinner.

Reduser deres energiforbruk

Visste du at ny energieffektiv teknologi og intelligente lysstyringssystemer kan redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra belysning betydelig? I Norge står belysning for 7-10 TWh energibruk hvert år, men med bruk av LED-belysning og styringssystemer kan vi kutte energibruken til belysning med opptil 80% innendørs og utendørs. I denne artikkelen får du tips til hvordan din bedrift kan satse på bærekraftige belysningsløsninger, og planlegge for fremtiden.

Bærekraftig belysning

Bærekraft er en tilnærming som tar sikte på å imøtekomme dagens behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov.

I byggebransen for eksempel handler bærekraft om å utvikle, utbygge og administrere bygninger og infrastrukturer som tar hensyn til miljøet, samfunnet og økonomien. Dette innebærer å minimere negativ påvirkning på naturen, fremme sosial rettferdighet og opprettholde økonomisk levedyktighet.

Sett lys på bærekraft

I dagens belysningsbransje er bærekraft essensielt av flere grunner. Tradisjonell belysning er ofte basert på energikrevende lyskilder som fører til høyt strømforbruk og store karbonutslipp. Bærekraftig belysning handler om å minimere denne påvirkningen gjennom bruk av energieffektive teknologier som LED og implementering av intelligente styringssystemer. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men gir også langsiktige besparelser o strømforbruk og vedlikeholdskostnader

Takmontert og moderne LED-belysning til kontor, arbeidsplass, hotell, butikk, lager, retail.

Vi tar bevisste steg for å ivareta våre bærekraftige prinsipper:

Miljøbevisst emballering

Ved levering vil kunden se at produktene kommer med en miljøbevisst emballering. Denne skal enkelt og effektivt kildesorteres for å fremme produktivitet og klimavennlighet.

Resirkulering

Vi ønsker å øke bevisstheten rundt resirkulering, kildesortering og viktigheten av en miljøvennlig bedriftsprofil. Nær 75% av EE-avfallet i 2022 gikk til materialgjenvinning, og 9% av dette gikk til forbrenning og energiutnyttelse som for eksempel oppvarming av boliger.

Bærekraftig samarbeid

For oss som leverandør er valget av samarbeidspartnere helt essensielt; vi søker partnerskap som deler vår bærekraftsvisjon og tar initiativer for å begrense sin egen miljøpåvirkning.

Vårt partnerskap med Trilux er enn hjørnesten i vår bærekraftsvisjon. Som produsent har de etablert retningslinjer for å holde seg bransjeledende på produktytelse, teknologi og funksjonalitet, men også ivareta sin posisjon som en klimabevvist fanebærer i internasjonal sammenheng.

Flaggskipet til Trilux ved navn E-line tilbyr ikke bare bransjeledende lysutbytte og allsidighet. Den baserer seg på en modulbasert lineær infrastruktur hvor armaturene enkelt monteres med en click-in funksjon.

Armaturene kommer med opsjoner 50.000, 75.000 eller 100.000 timer

Med ett godt lysstyringsstystem vil E-Line systemet kunne redusere energikostnader med hele 85% målt mot konvensjonelle lyskilder. E-Line systemet reduserer energi- og vedlikeholdskostnader. Når armaturene når slutten av levetiden, kan armaturhuset enkelt klikkes ut for å bli erstattet med et nytt, mens det gamle armaturhuset kan kildesorteres for gjenvinning.

Forpakningene til armaturene følger en «Optimalized Packaging»-tilnærming som i praksis betyr at ved større forsendelser, kan flere armaturer dele forpakning. Dette reduserer avfallsmengden og øker installasjonsprosessen med opptil 15%.

Mange av armaturene produseres med 40% resirkulert materiale, som kommer fra gjenvinning av eldre armaturer. Dette viser et engasjement for ressursbevaring.

Flere av Trilux sine armaturer har utskiftbare LED-moduler. Dette gjør det enkelt å bytte ut LED-komponentene uten å måtte erstatte hele armaturhuset. Dette reduserer miljøpåvirkningen ved å minimere behovet for omfattende produksjonsprosesser.

 E-Line ble tildelt prisen «German Sustainability Award 2022». Dette bekrefter systemets bærekraftige egenskaper.

E-Line systemet er egnet for bygg som søker en «BREEAM» eller «DGNB»-sertifisering. Dette indikerer at systemet oppfyller bærekraftige byggekrav og standarder.

Som EcoVadis sertifisert produsent har de aktivt tatt grep for å nå klimanøytralitet innen 2025.

De hentet «Gold-status» i klimaberedskap gjennom den anerkjente «The Climate Choice» plattformen.

Fremtiden for bærekraft og veien videre.

Fremtiden for bærekraft i belysningsbransjen er lovende. Teknologiske fremskritt gir muligheter for enda mer energieffektive og miljøvennlige belysningsalternativer. Sammen med den nye teknologien i lyskilder vil intelligente lysstyringssytemer legge til rette for tilpasning av belysning etter behov, ytterligere redusere energiforbruket.

Veien videre innebærer å fortsette forskning på innovative materialer og teknologier som minimerer miljøpåvirkningen.

Ett annet viktig steg i bærekraft er å ta hensyn til menneskets fysiologiske og biologiske behov.

Human Centric Lightning (HCL) har I fokus å optimalisere menneskets trivsel, helse og ytelse ved å tilpasse belysning til våre biologiske og følelsesmessige behov. Riktig belysning påvirker døgnrytmen og hormonproduksjonen vår, med potensial til å forbedre søvn, humør og produktivitet.

Luxconsult:
Din partner for bærekraftige belysningsløsninger

I Luxconsult tilbyr konsulenttjenester innen belysning, planlegging og salg for å hjelpe deg med overgangen til bærekraftige belysningsløsninger. Ønsker du belysning som er både kostnads- og energieffektive? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.