Siste nytt

Bilforhandler som lyses opp av LED-belysning i taket, armaturer, som skaper et skinnende og moderne lokale. Sertifiseringer

Rollen til LED-belysning i BREEAM-NOR-sertifisering

LED-belysning spiller en avgjørende rolle i BREEAM-NOR-sertifiseringen, som er Norges fremste verktøy for å vurdere bærekraftig design og bygging. I denne artikkelen vil vi utforske den betydningsfulle rollen LED-belysning har i å påvirke miljøsertifiseringen av bygninger. Gjennom å velge riktig belysningsløsning kan man oppnå poeng i flere nøkkelkategorier, inkludert energieffektivitet, belysningskvalitet, avfallsreduksjon og miljøpåvirkning.

Kontor på arbeidsplass som lyses opp av LED-belysning fra Oktalite og trilux, og som skaper et moderne og trivelig arbeidslokale. Nyheter fra Luxconsult

Betydningen av riktig belysning på arbeidsplassen

Belysning spiller en nøkkelrolle i å skape et produktivt og trivelig arbeidsmiljø. Ved å velge Luxconsult som din partner for belysningsløsninger, kan du dra nytte av vår ekspertise og erfaring innen lysplanlegging. Vi forstår at hver bedrift har unike behov, og vi tilbyr skreddersydde løsninger som passer perfekt til din arbeidsplass.

oktalite_7 Nyheter fra Luxconsult

Overgang til LED-belysning

Ønsker du å redusere bedriftens energikostnader og øke lønnsomheten? Da bør du vurdere å bytte til LED-belysning. Det er et miljøvennlig alternativ, som kan redusere energiforbuket med 50-80 %. Med dagens strømpriser, vil en oppgradering til LED være en investering som vil ha kortere nedbetalingstid enn noen gang før.

Lystoffrør som har blitt forbudt. Lysstoffrør

2023 – året lysstoffrør blir forbudt

Har du tenkt over lysrørene i hjemmet eller på kontoret ditt? Fra 2023 skjer det nemlig en betydelig endring i hvilke typer lysrør som kan brukes mange steder – da blir lysstoffrør forbudt. Disse lyskildene har vært på markedet i mange tiår, men de inneholder kvikksølv, og er dermed skadelige for miljøet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på bakgrunnen for dette forbudet, datoene det trer i kraft, hva du bør gjøre hvis du for øyeblikket bruker lysstoffrør, og noen alternativer du bør vurdere.